WILMAR UGCHELEN NU OP TV WEER DUURDER RAAЯ LAND TIPWEB
Weer Duurder
Producten en diensten worden, soms bijna ongemerkt, duurder. Wat zijn de grootste prijsstijgingen? Welke bedrijven verhogen hun tarieven het sterkst? Hier vindt u een overzicht van een groot aantal producten en diensten dat weer duurder geworden is.
Meldingen van producten of diensten die weer duurder geworden zijn, kunt u sturen naar: Weer Duurder
Bedrijf
Soort dienst
Datum
Prijsverhoging
ABN AMRO Zakelijk bankieren 22-03-2020 2000%
Meer Europa, makkelijker internationaal zaken doen, minder problemen bij grensoverschrijdende zakelijk activiteiten. Dat internationaal denken zit bij ABN AMRO vast ook in de genen, alleen hangt het bedrijf er wel een prijskaartje aan. In Nederland gevestigde bedrijven met iets dat er buitenlands uitziet in de organisatievorm kunnen niet meer tegen hete Nederlandse zakelijk tarief van 5,50 euro een bankrekening openen. Met ingang van 1 augustus 2015 wordt dat ruim 2000 procent duurder: 105 euro.
Deze week stuurde De Bank hun klanten een brief waarin de prijsaanpassing werd uitgelegd. Nou ja, uitgelegd? De Bank zegt dat het nakomen van de regels duur is en dat die kosten zullen worden doorberekend. Welke regels en welke kosten wordt niet in de brief uitgelegd. We hebben bij een woordvoerder van ABN AMRO gevraagd welke regels dat zijn en om hoeveel rekeningen het gaat, maar antwoord tot nu toe is nog niet geantwoord.
Voor een in Nederland gevestigde Engelse LLP, een Duitse GmbH of enige andere buitenlandse rechtsvorm (Ltd, S.A., etc) wordt het lastig om in Nederland tegen een redelijk tarief een bankrekening te openen.. Naar het schijnt is ABN AMRO de enige bank die voor die bedrijven het betalingsverkeer wil regelen. En daar hangen ze dus dat dure prijskaartje aan. En als dat zo is, dan lijkt dat wel heel sterk op misbruik van een machtspositie.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
PostNL Posttarieven 01-01-2014 18.5%
Sinds de PTT PostNL tekent het een onaangename curve voor de prijs die moet worden betaald om een brief van hier naar daar te krijgen.
Tien jaar geleden, in 2004, verlangde de post dat we een postzegel van 39 cent op een brief plakten.Wilde men de brief "extra zeker" (=aangetekend) versturen, dan moest 5,75 euro worden betaald.
Vier jaar later moets op een brief van 20 gram 44 cent worden geplakt en aangetekend verzenden kostte 6,65 euro.
Weer vier jaar later, in 2012, was de prijs voor het verzenden van een brief opgelopen tot 0,50 cent. Aangetekend kostte het inmiddels 7,50 euro. Op 1 januari 2013 werd het 54 cent, in augustus 2013 werd het 60 cent gingen de tarieven per 1 januari weer omhoog. Nu moet (op zowel een brief als een kaart) 64 eurocent worden geplakt. Dat is ruim 18% meer dan een jaar geleden. Aangetekend kost dat inmiddels 7,95. Moetde brief Europa in, dan zijn de tarieven 1,05 en 11 euro.
Toch even ter vergelijking bij de buren gekeken. In Duitsland is het standaard tarief 60 cent. Een kaart kost 45 cent. Moet de kaart of brief naar het buitenland en weegt hij niet meer dan 20 gram verlangt de Deutsche Post een zegel van 75 cent. Wil met een brief aangetekend verzenden dan kost dat in Duitsland 2,15 en naar het buitenland 4,60. Waarom een aangetekende brief van Nederland naar Duitsland 11 euro moet kosten en van Duitsland naar Nederland nog niet de helft zal wel altijd een raadsel blijven.
Overheid Belasting 31-12-2013 17%
In 2014 wordt het tarief van het huurwaardeforfait verhoogd van 0,6 naar 0,7 procent. Dat is een tariefsverhoging van 17%. De aanpassing geldt voor huizen met een woz-waarde tussen de 75.000 en 1.040.000 euro. Het huurwaardeforfait of eigenwoningforfait moeten huiseigenaren bij hun inkomen optellen, beter gezegd, in mindering brengen op de hypotheekrenteaftrek. Het gaat de huiseigenaar met een woning van 275.000 euro al gauw honderd euro per jaar kosten. De WOZ-waarde van zijn huidige auto moet dan wel, zoals verwacht door het ministerie, met 5,4% lager zijn. De schatkist levert het 320 miljoen op.
Overheid Belasting 31-12-2013 43%
De overheid komt (chronisch) geld tekort. Dat is niets bijzonders, want ook de regering bestaat uit mensen en mensen komen heel vaak geld tekort. Maar voor de staat is er altijd een oplossing: de inkomsten opschroeven. Dat wordt heel vaak verward met het begrip bezuinigen.
Dit jaar zijn specifieke doelgroepen de klos. Mensen die een LPG-tank in de auto hebben en de dieselrijders. Op die brandstoffen wordt accijns geheven en dat wordt een beetje duurder. De dieselaccijns gaat met 3 cent (van ca. 43 naar 46 cent, dat is een plus van ruim 7%) en de accijns op LPG gaat van 16 naar 23 cent, een plus van 43%. En daarbij is geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie.
ASN Bank Bankrekening 20-12-2013 25%
De ASN-bank was (en is nog steeds) een van de goedkoopste banken in Nederland. Een bankrekening kostte in 2013 1 euro per maand per rekeninghouder. Per 1 januari 2014 heeft ASN dat tarief verhoogd naar 1,25; met 25% dus. Reden: onder andere de veiligheid van internetbankieren kost veel investeringen. De rekeninghouder krijgt wel 0,75% rente over het saldo op de rekening. De ASN-bank behoort volgens de Consumentenbond, met de Triodos-bank, tot de meest klantvriendelijke banken.
ABN AMRO Zakelijke bankrekening 04-11-2013 62%
Gezien de hoge investeringen die nodig zijn om de kwaliteit en de veiligheid van het betalingsverkeer op peil te houden is ook voor ABN Amro reden om de tarieven te verhogen. Met name zakelijke klanten moeten meer, soms heel veel (volgens het FD) tot zelfs 62% meer, betalen. De bank heeft de 350.000 zakelijke klanten bericht dat de tariefstijging gemiddeld beperkt is tot zo'n 8 procent per jaar. Voor de goede orde, de inflatie in Nederland was in november op jaarbasis 1,50%.
Kadaster Overheid 01-11-2013 18%
Per 1 januari 2014 wijzigen de tarieven van het Kadaster. Sommige tarieven worden verlaagd, andere tarieven zijn verhoogd (tot 18%). Gemiddeld stijgen de tarieven met 10%. Daarover brak - tot in de Tweede Kamer - tumult uit. Eerst in de kosten snijden, dan de tarieven verhogen, meenden volksvertegenwoordigers. De minister (kamp) meende dat al voldoende in de kosten was gesneden en dat het echt niet anders kon. Ook in 2009 en 2010 verhoogde het Kadaster de tarieven. Het Kadaster heeft geen concurrenten.